AnnCare

Bevoegd en Bekwaam

Betrouwbare en professionele zorg voor zorginstellingen en PGB houders, volledig afgestemd op de cliënt

Mijn naam is Anneke Verhagen: Specialist in gehandicaptenzorg. Met meer dan 24 jaar ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en (dementerende) ouder wordende personen.

Mijn bedrijf AnnCare is in november 2019 opgericht. Ik ben geboren in 1974. In mijn jeugd ben ik opgegroeid met een oudere broer met down syndroom. Het zijn mensen zoals jij en ik met dromen, wensen en een eigen ik. Voor mij is het belangrijk dat deze mensen gezien en gehoord worden. Verbinding met elkaar maken en gelijkwaardigheid staat daarbij centraal. Inmiddels heb ik ervaring op gedaan bij verschillende instellingen en woonvoorzieningen in de gehandicaptenzorg.

Instellingen en PGB houders kunnen AnnCare inhuren.
Voor mij is het belangrijk om aandacht te schenken aan de cliënten, om de dagelijkse zorg en ontwikkeling leuker te maken en de cliënt een portie humor te brengen wanneer dat passend is. Ik werk graag in team verband, intramuraal en extramuraal. Verder werk ik samen met fysio, ergotherapeuten en gedragsdeskundige. Is er een ernstige vorm van probleemgedrag in het reguleren van agressie, dan verwijs ik door naar personen die hierin gespecialiseerd zijn.

De verschillende doelgroepen.
Mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking, mensen met NAH. (volledige) overname van ADL-zorg, mensen met een auditieve en visuele beperking, mensen met autisme, (dementerende) ouder wordende mensen.

Verpleegtechnische handelingen.
Het gebruik van Tilliften, medicatie verstrekken, kathetertoilet bieden, BLSW meten, insuline injecteren, stomazorg verlenen, sondevoeding verzorgen, lichamelijke verzorging, bed zorg, passieve transfers, incontinentie, eten en drinken verzorgen.


 

Passie voor de mens achter de zorgvraag

In mijn jeugd ben ik opgegroeid met een oudere broer met down syndroom. Het zijn mensen zoals jij en ik met dromen, wensen een eigen ik. Voor mij is het belangrijk dat mensen met een beperking worden gezien en dat ze gehoord worden.

 

Zeer ervaren zorgverlener

AnnCare heeft meer dan 24 jaar ervaring bij verschillende zorginstellingen en woonvoorzieningen in de gehandicaptenzorg opgedaan. Hierdoor neem ik veel kennis mee waar je van kan profiteren.

 

Uitgebreide kwalificaties

AnnCare heeft diverse kwalificaties, voor onder andere: gebruik van tilliften, bloedsuiker prikken, beademingsapparatuur, stomazorg, etc. Hierdoor weet je zeker dat je beschikt over een gekwalificeerde zorgprofessional.

KIWA gecertificeerd

AnnCare heeft het KIWA certificaat van Vakbevoegdheid en Vakbekwaamheid (registratienr 29042), voor het kwalificatieniveau 4 en voor het profiel WKKGZ via instelling/organisatie/gemeente en WMO of Jeugdhulp via instelling/organisatie/gemeente.

 

Passie voor doven en slechthorenden

AnnCare heeft een passie voor dove en slechthorende cliënten en heeft ook veel ervaring in het werken met deze cliënten. Dit maakt het voor de cliënten prettiger en makkelijker om te communiceren met hun zorgverlener.

 

Complete diensten en breed inzetbaar

AnnCare heeft een zeer compleet pakket aan zorgdiensten te bieden, waardoor alle expertise door dezelfde persoon gerealiseerd kan worden. AnnCare is hierdoor ook breed inzetbaar. Dit werkt kostenbesparend, efficiënt en prettig voor de cliënt.

GENIET VAN DESKUNDIGE ZORG

 

Diabeteszorg

Het verlenen van diabeteszorg, zoals het meten van bloedsuiker en injecteren van de juiste dosis insuline.

 

Beademingszorg

Beademingszorg leveren voor cliënten die zuurstof nodig hebben of abneu apparatuur gebruiken. Airstacken

 

Ouderenzorg en begeleiding

Begeleiding bieden aan (dementerende) hulpbehoevende ouderen.

 

Nachtzorg op maat

Nachtzorg verlenen wanneer het noodzakelijk is om de nacht makkelijker door te komen.

 

Stomazorg

Stomazorg verlenen, zoals het vervangen van een volle stomazak of het toepassen van een klysma.

 

Medicatie

Het uitreiken van medicatie voor de cliënt op de juiste wijze en dosering toedienen.

 

Kathetertoilet

Ondersteunen bij het verwisselen van een katheterzak en blaasspoelen.

 

Compressiezorg

Aanbrengen van steunkousen en basis ambulante compressie therapie toepassen.

 

Vitale functies

Het meten van de vitale functies, zoals bloeddruk, zuurstofgehalte en temperatuur.

 

ADL-zorg

ADL-zorg bieden. Dit is hulp bij het aan en uitkleden, wassen en toiletgang. Met ervaring in het gebruik van hulpmiddelen op bed, zoals tilliften.

 

Moeilijk verstaanbaar

OMVG gecertificeerd in het omgaan met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag.

 

Doofblindheid en autisme

Ben ervaren met doofblindheid en het begeleiden van cliënten vanuit het autisme spectrum.

 

Sondevoeding

Ik heb ervaring met het toedienen van sondevoeding voor cliënten die niet zelfstandig kunnen eten en drinken.

 

BHV Reanimatie

BHV Reanimatie gecertificeerd via borstcompressies, beademingen en ECG.

 

Overige

Het toedienen van oog druppels en het omgaan met cliënten die een risico hebben op verslikkingsgevaar.

JOUW ZORGVRAAG BESPREKEN?

  • Deken van Baarstraat 34, 5251 RK Vlijmen, Nederland

AnnCare KvK: 762 14 958 AGB code: 41787422 Solopartners: 114415