Diabeteszorg

Het verlenen van diabeteszorg, zoals het meten van bloedsuiker en injecteren van de juiste dosis insuline.

 

Beademingszorg

Beademingszorg leveren voor cliënten die zuurstof nodig hebben of abneu apparatuur gebruiken. Airstacken

 

Ouderenzorg en begeleiding

Begeleiding bieden aan (dementerende) hulpbehoevende ouderen.

 

Nachtzorg op maat

Nachtzorg verlenen wanneer het noodzakelijk is om de nacht makkelijker door te komen.

 

Stomazorg

Stomazorg verlenen, zoals het vervangen van een volle stomazak of het toepassen van een klysma.

 

Medicatie

Het uitreiken van medicatie voor de cliënt op de juiste wijze en dosering toedienen.

 

Kathetertoilet

Ondersteunen bij het verwisselen van een katheterzak en blaasspoelen.

 

Compressiezorg

Aanbrengen van steunkousen en basis ambulante compressie therapie toepassen.

 

Vitale functies

Het meten van de vitale functies, zoals bloeddruk, zuurstofgehalte en temperatuur.

 

ADL-zorg

ADL-zorg bieden. Dit is hulp bij het aan en uitkleden, wassen en toiletgang. Met ervaring in het gebruik van hulpmiddelen op bed, zoals tilliften.

 

Moeilijk verstaanbaar

OMVG gecertificeerd in het omgaan met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag.

 

Doofblindheid en autisme

Ben ervaren met doofblindheid en het begeleiden van cliënten vanuit het autisme spectrum.

 

Sondevoeding

Ik heb ervaring met het toedienen van sondevoeding voor cliënten die niet zelfstandig kunnen eten en drinken.

 

BHV Reanimatie

BHV Reanimatie gecertificeerd via borstcompressies, beademingen en ECG.

 

Overige

Het toedienen van oog druppels en het omgaan met cliënten die een risico hebben op verslikkingsgevaar.